18:48 ICT Thứ năm, 12/12/2019

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 20/BC-TH
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3, KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

Ngày ban hành 30/03/2018
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 225 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /BC-TH Vĩnh Lộc, ngày       tháng 3 năm 2018
           
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018
 
I. Kết quả đạt được
Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường TH Vĩnh Lộc đã tập trung thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          1. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
          - Hoàn thành chương trình tuần 25 - 29 theo đúng thời khóa biểu, kế hoạch dạy học.
          - Tiếp tục tập trung nhiều giải pháp để phụ đạo học sinh yếu nâng cao chất lượng đại trà, hiện đang chú trọng cho các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh như tăng số buổi phụ đạo, thực hiện nghiêm các tiết tự nguyện. Lớp 5 chủ động dạy phụ đạo được nhiều buổi ngoài giờ.
          - Thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học.
          - Tổ chức được 01 tiết dạy học theo hình thức Câu lạc bộ trong chương trình buổi 2 về môn Tin học. Chuyên đề cấp tổ 01 tiết môn Anh văn.
          - Đã hoàn thành việc ra đề khảo sát giữa kì II đối với lớp 4, 5 và sẽ kiểm tra vào chiều thứ 4 ngày 21/3/2018 một cách nghiêm túc theo đúng TT22/2016 của Bộ GD&ĐT. Khảo sát chất lượng tháng 3 toàn trường. Kết quả nhiều lớp có chất lượng tốt, tỷ lệ khá giỏi cao như: môn Toán khối 1, khối 2, lớp 5A; Tiếng Việt lớp 2B, lớp 3B, khối 4 và lớp 5A.
          - Thường xuyên bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể thao, Tin học trẻ. Tuy nhiên kết quả thi cấp tỉnh không cao.
          - Giáo viên chủ nhiệm đã tập trung có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết, giữ vở sạch.
 2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- Phối hợp tốt với Công đoàn triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt, nhất là trong việc đổi mới sáng tạo trong dạy và học đạt hiệu quả trong dạy và học.
Tổ chức cho GV bồi dưỡng theo chương trình và các modun của Bộ GD&ĐT dựa trên kế hoạch BDTX của nhà trường. Học tập modun TH 41 “Giáo dục Kĩ năng sống cho HS tiểu học qua các HĐGD”.
Triển khai cho GV tham gia giải đề của Phòng, Sở nghiêm túc. Tổ Đặc thù  triển khai chuyên đề Tiếng Anh
Luôn tạo điều kiện cho GV tham gia thi GVCNG cấp huyện. Kết quả cả 02 GV tham gia đều đậu và toàn đoàn đạt giải Ba.
3. Công tác thư viện:
Luôn chỉ đạo các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện Room to Read. Tỉ lệ học sinh mượn sách trong tháng và toàn quý đạt cao (cả quý có 1776 lượt, trung bình 8 lượt/em/quý).
4. Công tác kiểm tra:
Trong tháng luôn thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra hoạt động nhà giáo (đã kiểm tra toàn diện cô Trần Thị Hoa loại Khá, kiểm tra chuyên đề cô Phan Thị Hiền loại Tốt, cô Nguyễn Thị Như Hoa loại Tốt).
          Kiểm tra xong hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, hồ sơ tổ chuyên môn đợt 2. Kiểm tra hồ sơ GV: Kiểm tra 13 bộ hồ sơ giáo viên. Kết quả xếp loại Tốt 9 bộ, Khá 4 bộ (Cô Tuyên, Thầy Hùng, Thầy Tài, cô Lương) TB có 1 bộ (cô Thủy dạy Tin học).
Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn. Kết quả xếp loại Tốt tổ 1-2 và tổ 3-4-5; loại khá tổ Đặc thù.
Kiểm tra hồ sơ học sinh: Kiểm tra toàn bộ vở viết của học sinh từ khối 1 đến khối 5. Kết quả: có 5 lớp đạt lớp VSCĐ cấp trường theo kế hoạch (1B, 2B, 3A, 3B, 4A), các lớp còn lại đạt loại khá.
Kiểm tra chất lượng giữa kì 2 và chất lượng tháng 3. Kết quả: Khối 2 đạt kết quả tốt. Toàn khối không có em nào điểm yếu. Khối 1 và khối 5 số lượng học sinh yếu đã giảm (Khối 1 giảm 2 em, khối 5 giảm 3 em), số học sinh yếu khối 3 tăng.
 5. Công tác bán trú: Thường xuyên duy trì số lượng học sinh ăn bán trú. Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Công tác xây dựng cảnh quan môi trường, công tác vệ sinh; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:
Trong tháng đã tiến hành đổ đất san mặt bằng khu vực hành lang phía ngoài cổng trường (Đã mua 9 xe đất đổ và thuê san bằng); đổ betong sân nhà xe với diện tích 465m2.
7. Hoạt động Đoàn; Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Việc tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục giữa giờ chưa thường xuyên. Tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu buổi sáng nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức được hoạt động ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn.
Hoạt động chào mừng ngày 26/3 chưa thiết thực.
8. Luôn làm tốt tác quản lí tài sản, tài chính và huy động các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định. Đã hoàn thành 100% công tác BHYT học sinh tuy nhiên còn quá chậm.
9. Phối hợp với Công đoàn làm tốt công tác lao động cộng sản mỗi tháng 01 buổi; Hoạt động Hiến máu nhân đạo có 01 cán bộ đăng kí.
Trong tháng trường đã tiếp nhận quà của đoàn thiện nguyện Chi hội khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam do thầy Huệ ở xóm Hồ xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang về tặng cho thư viện nhà trường một số đầu sách trị giá hơn 10 triệu đồng, tặng cho học sinh áo quần gồm 20 bao tải và 3 bao tải miến.
10. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV và HS. Phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước.
II. Hạn chế
1. So với toàn trường chất lượng học sinh đại trà khối 1 và khối 3 chưa cao.
2. Kết quả triển khai cuộc thi sáng tạo TTNNĐ chưa cao.
3. Số buổi vắng của cán bộ, giáo viên còn nhiều (tuy nhiên vắng có lí do).
4. Bảo hiểm y tế hoàn thành quá chậm so với quy định.
5. Công tác huy động đóng nộp của học sinh còn chậm.
6. Chưa tổ chức cho học sinh lớp 4,5 tham gia trải nghiệm tại chùa Đông Sơn theo kế hoạch.
III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018
1. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
          - Hoàn thành chương trình tuần 30 - 33 theo đúng thời khóa biểu.
          - Tập trung nhiều giải pháp nhằm xóa học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà một cách bền vững. Chuẩn bị tốt để bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên, lớp 5 cho THCS.
          - Tổ chức hoạt động “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp trường giao cho tổ 3, 4, 5 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trình chuyên môn phê duyệt và thực hiện. Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện vào (giao cô Thủy dạy Tin chịu trách nhiệm chính. Cô Thu Hà hướng dẫn phần toán cho học sinh).
          - Tiếp tục thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học để vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình nhằm phát huy hiệu quả dạy học.
          - Thực hiện cuộc thi sáng tạo TTNNĐ năm 2018. Yêu cầu có sản phẩm dự thi vào ngày 27/7/2018 đạt kết quả cao.
          - Thực hiện nghiêm các tiết học thể dục, HĐGD, HĐNGLL.
          - Đánh giá, nhận xét học sinh trên phần mềm SMAS đúng thời gian.
          - Hoàn thành việc báo cáo đánh giá công tác kiểm định chất lượng.
          - Tham gia có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên ngành 3 ngày trong tháng 4/2018.
 2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm nộp về trường đánh giá muộn nhất 16/4/2018 để đánh giá nộp về phòng 20/4/2018.
- Thường xuyên làm tốt công tác tự học tự bồi dưỡng theo đề của phòng; Bồi dưỡng về phương pháp dạy học chú trọng vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình.
- Hoàn thành bồi dưỡng theo chương trình và các modun của Bộ GD&ĐT dựa trên kế hoạch BDTX của nhà trường. Làm bài thi bồi dưỡng thường xuyên các mô đun năm học 2017-2018.
- Tích cực tham gia viết và giải bài trên các tạp chí, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh.
3. Công tác thư viện:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của thư viện Room to Raed. Rà soát tiêu chuẩn thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc để bổ sung.
- Hoàn thành việc tự đánh giá thư viện đạt chuẩn.
4. Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra hoạt động nhà giáo đối với những giáo viên mới kiểm tra một lần. Kiểm tra các hoạt động Đội - Sao về các bài múa hát sân trường, nền nếp. Kiểm tra chất lượng học sinh tháng 4/2018. Kiểm tra hoạt động bán trú.
Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
5. Công tác bán trú: Tiếp tục duy trì số lượng học sinh ăn bán trú. Tăng cường kiểm tra, giám sát về chất lượng và khẩu phần ăn của học sinh. Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Làm tốt công tác cảnh quan môi trường: thường xuyên chăm sóc các bồn hoa, chậu hoa, trồng lại các luống rau; công tác trực nhật vệ sinh sạch sẽ.
7. Hoạt động Đoàn; Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Tiếp tục tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục giữa giờ. Tổ chức kết nạp đội viên cho các sao nhi đồng khối 3.
Mời cán bộ Cựu chiến binh tổ chức nói chuyện về ngày chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Phối hợp với Công đoàn làm tốt công tác lao động xây dựng nông thôn mới.
8. Tăng cường công tác quản lí tài sản, tài chính và hoàn thành việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định. Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý II cho cán bộ giáo viên.
Rà soát các nguồn ngân sách được cấp, các khoản thu của học sinh để báo cáo cho Sở.
9. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV và HS. Phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước, các tai nạn thương tích.

- Phòng GD&ĐT Can Lộc;
- HT; PHT; TTCM;
- CB-GV-NV;
- Web: thvinhloc.canloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
II.    
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Đình Thái