05:01 ICT Thứ ba, 25/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 21/KH-TH
Về việc / trích yếu

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH TUẦN CỦA THÁNG 4-2018

Ngày ban hành 02/04/2018
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 303 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH-TH Vĩnh Lộc, ngày       tháng 4 năm 2018
           
KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018
1. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
          - Hoàn thành chương trình tuần 30 - 33 theo đúng thời khóa biểu.
          - Tập trung nhiều giải pháp nhằm xóa học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà một cách bền vững. Chuẩn bị tốt để bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên, lớp 5 cho THCS.
          - Tổ chức hoạt động “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp trường giao cho tổ 3, 4, 5 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trình chuyên môn phê duyệt và thực hiện. Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện vào (giao cô Thủy dạy Tin chịu trách nhiệm chính. Cô Thu Hà hướng dẫn phần toán cho học sinh).
          - Tiếp tục thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học để vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình nhằm phát huy hiệu quả dạy học.
          - Thực hiện cuộc thi sáng tạo TTNNĐ năm 2018. Yêu cầu có sản phẩm dự thi vào ngày 27/4/2018 đạt kết quả cao.
          - Thực hiện nghiêm các tiết học thể dục, HĐGD, HĐNGLL.
          - Đánh giá, nhận xét học sinh trên phần mềm SMAS đúng thời gian.
          - Hoàn thành việc báo cáo đánh giá công tác kiểm định chất lượng.
          - Tham gia có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên ngành 3 ngày trong tháng 4/2018.
 2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm nộp về trường đánh giá muộn nhất 16/4/2018 để đánh giá nộp về phòng 20/4/2018.
- Thường xuyên làm tốt công tác tự học tự bồi dưỡng theo đề của phòng; Bồi dưỡng về phương pháp dạy học chú trọng vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình.
- Hoàn thành bồi dưỡng theo chương trình và các modun của Bộ GD&ĐT dựa trên kế hoạch BDTX của nhà trường. Làm bài thi bồi dưỡng thường xuyên các mô đun năm học 2017-2018.
- Tích cực tham gia viết và giải bài trên các tạp chí, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh.
3. Công tác thư viện:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của thư viện Room to Raed. Rà soát tiêu chuẩn thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc để bổ sung.
- Hoàn thành việc tự đánh giá thư viện đạt chuẩn.
4. Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra hoạt động nhà giáo đối với những giáo viên mới kiểm tra một lần. Kiểm tra các hoạt động Đội - Sao về các bài múa hát sân trường, nền nếp. Kiểm tra chất lượng học sinh tháng 4/2018. Kiểm tra hoạt động bán trú.
Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
5. Công tác bán trú: Tiếp tục duy trì số lượng học sinh ăn bán trú. Tăng cường kiểm tra, giám sát về chất lượng và khẩu phần ăn của học sinh. Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Làm tốt công tác cảnh quan môi trường: thường xuyên chăm sóc các bồn hoa, chậu hoa, trồng lại các luống rau; công tác trực nhật vệ sinh sạch sẽ.
7. Hoạt động Đoàn; Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Tiếp tục tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục giữa giờ. Tổ chức kết nạp đội viên cho các sao nhi đồng khối 3.
Mời cán bộ Cựu chiến binh tổ chức nói chuyện về ngày chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Phối hợp với Công đoàn làm tốt công tác lao động xây dựng nông thôn mới.
8. Tăng cường công tác quản lí tài sản, tài chính và hoàn thành việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định. Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý II cho cán bộ giáo viên.
Rà soát các nguồn ngân sách được cấp, các khoản thu của học sinh để báo cáo cho Sở.
9. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV và HS. Phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước, các tai nạn thương tích.
II. Kế hoạch tuần

- Phòng GD&ĐT Can Lộc;
- HT; PHT; TTCM;
- CB-GV-NV;
- Web: thvinhloc.canloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công  
    Tuần 30
(Từ ngày 02/4 đến ngày 08/4)
-Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.
-Thực hiện kiểm tra nội bộ.
 
 
 
- Bồi dưỡng HSG Tin học trẻ.
 
 
- Tăng cường phụ đạo HSY.
 
-Tổ chức họp HĐSP
 
- Làm việc với cán bộ về KT, tư vấn cho thư viện Room to Raed
- 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
- Kiểm tra kiểm tra chuyên đề và kiểm tra giáo án.
- Kiểm tra hàng ngày.
- Bố trí cho HS tham gia các buổi bồi dưỡng đầy đủ.
- GV chủ nhiệm tăng cường kèm cặp
 
- 100% CB-GV-NV tham gia họp
 
- Bố trí GV dạy tiết đọc để cán bộ dự và tư vấn.
-BGH thường xuyên kiểm tra.
 
 
- Giao CM thực hiện.
 
 
 
- Bố trí để HS tham gia BD đầy đủ.
 
 
- Tiếp tục dạy tự nguyện vào các tiết theo đăng kí.
- BGH chuẩn bị tốt nội dung, bố trí lịch cụ thể.
- Giao chuyên môn và các tổ bố trí.
-CB-GV toàn trường
 
-BGH, GV.
 
 
 
- GV và HS
 
 
- GVCN
 
 
- Toàn thể CB-GV
- CB-GV
 
    Tuần 31
(Từ ngày 09/4 đến ngày 15/4)
-Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Chỉ đạo các GV, HS tập trung giải bài trên tạp chí Toán Tuổi Thơ 1.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu. PĐHSY
 
- Tập trung đánh giá SKKN cấp trường, xét SKKN gửi Phòng đánh giá, công nhận cấp huyện.
- 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
- Kiểm tra trình độ tay nghề GV; KTBDTX
- Yêu cầu 100% GVCN và các lớp tham gia.
 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học trẻ. Phụ đạo HSY toán, TV
 
- Khuyến khích 100% CB-GV có SKKN tham gia cấp trường.
-BGH thường xuyên kiểm tra.
 
 
- Giao tiểu ban kiểm tra chuyên môn thực hiện.
- Cung cấp báo để GV hướng dẫn HS giải.
 
- Tạo điều kiện về thời gian để HS tham gia BD đầy đủ, hiệu quả.
- Giao các tổ chuyên môn đánh giá và gửi kết quả về BGH đánh giá lần 2.
-CB-GV toàn trường
 
- PHT
 
 
- TCM và PHT
 
 
- GV được phân công
 
 
 
- TCM, BGH
 
    Tuần 32
(Từ ngày 16/4 đến ngày 22/4)
-Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.
- Tiếp tục kèm cặp HSY
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.
 
-Tiếp tục bồi dưỡng HSG Tin học trẻ
 
- Kiểm tra nội bộ
 
 
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 
- Tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường cho khối 3, 4, 5.
- Tổ chức cho HS giả Toán Tuổi Thơ
- 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
- Tập trung Toán và Tiếng Việt
- Kiểm tra hoạt động nhà giáo và các hoạt động khác.
- Tham gia các buổi BD đầy đủ.
 
 
- Thực hiện nghiêm kế hoạch KT nội bộ.
- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả.
- Hình thức nhẹ nhàng, hiệu quả
 
 
- Khuyến khích HS tham gia giải nhiều.
-BGH thường xuyên kiểm tra.
 
 
- Bố trí GV dạy theo quy định
- Giao các tiểu ban kiểm tra nội bộ thực hiện.
 
- Bố trí GV dạy phù hợp.
 
 
- Các tiểu ban thực hiện.
 
 
- Nhà trường bố trí thời gian, nhân lực để hỗ trợ các tổ thực hiện hoạt động.
- Giao CM chuẩn bị nội dung, các lớp chọn đội tuyển.
 
- GV hướng dẫn để HS giải.
-CB-GV toàn trường
 
- GV phụ trách
- Các Gv được phân công.
- GV được phân công
- TCM, PHT
 
 
- TCM, TPT và BGH
 
- BGH và GV, HS.
 
 
- GV-HS
 
    Tuần 33
(Từ ngày 23/4 đến ngày 29/4)
-Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.
- Kiểm tra việc nhập dữ liệu SMAS, kiểm tra các hoạt động, kiểm tra chuyên đề.
- Tiếp tục kèm cặp HSY
- Làm việc với đoàn kiểm tra tư vấn, hỗ trợ của tổ chức Room to Read vào chiều ngày 23/4/2018
- Tham gia cuộc thi STTTNNĐ cấp huyện
 
 
- Hoàn thành báo cáo đánh giá kiểm định chất lượng GD
- 100% CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
- Kiểm tra trên hệ thống phần mềm SMAS. Kiểm tra bán trú, sĩ số học sinh, nền nếp vệ sinh trực nhật.
- Tập trung Toán và Tiếng Việt
- Bố trí GV dạy các tiết đọc thư viện theo yêu cầu.
 
 
 
- Các tổ giúp HS hoàn thành sản phẩm để tham gia.
 
 
- Xây dựng hệ thống minh chứng, sắp xếp hợp lí để viết báo cáo.
-BGH thường xuyên kiểm tra.
 
 
- Phân công người kiểm tra cụ thể.
 
 
 
 
- Bố trí GV dạy theo quy định
- Giao CM và các tổ phân công.
 
 
 
 
- Bố trí GV giúp đỡ HS.
 
 
 
- Giao các tổ phụ trách các nhóm và thư kí tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo.
-CB-GV toàn trường
 
- Tiểu ban kiểm tra các hoạt động.
 
- GV phụ trách
- BGH, GV, NV
 
 
 
 
- Thầy Hùng cúng nhóm HS.
- BGH và các thành viên trong các nhóm.
 
II.    
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Đình Thái