18:45 ICT Thứ năm, 12/12/2019

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 22/KHCM-TH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2018

Ngày ban hành 02/04/2018
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Bùi Thị Thu
Xem : 215 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   /KHCM Vĩnh Lộc, ngày  02  tháng 4  năm 2018
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2018
 
1. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, TKB, lịch báo giảng, quy chế chuyên môn.
1.1.Lên lịch báo giảng, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tháng của GV,  Của tổ CM.
- GV toàn trường lên lịch báo giảng đúng chương trình các tuần 30; 31; 32; 33 đúng thời gian quy định và đúng hướng dẫn của ngành, của trường.
- Tổ trưởng chuyên môn và trưởng các đoàn thể lên kế hoạch của tổ và kế hoạch các đoàn thể tháng 4/ 2018 cụ thể, bám theo nhiệm vụ của nhà trường.
- Giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 4/2018 bám sát yêu cầu thực tế của lớp mình, chú trọng công tác phụ đạo và xóa học sinh yếu.
1.2. Thực hiện nội dung chương trình thời khóa biểu.
- Thực hiện nghiêm túc và hoàn thành chương trình các tuần 30; 31; 32; 33 theo kế hoạch của Phòng và trường. Trong đó cần tập trung:
* Tổ 1; 2:
          - Khối 1: Tập trung phụ đạo xóa hết 3 em học sinh yếu của khối. Tập trung dạy học và ôn tập cho học sinh. Hướng đến học sinh đọc thông viết thạo, nắm chắc luật chinh tả, kỉ năng tính toán tốt.
          - Khối 2: Tập trung hoàn thành chương trình các tuần học theo kế hoạch, nâng cao chất lượng đại trà, không để học sinh tái yếu. Tăng cường rèn chữ viết cho HS.
* Tổ  3;4;5:
- Khối 3: Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, xóa yếu 4 em, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, tăng cường rèn chữ viết.
- Khối 4: Hoàn thành chương trình học theo kế hoạch, tập trung khắc sâu kiến thức môn toán về phân số. Tăng cường phụ đạo và xóa 3 em học sinh yếu.
- Khối 5: Môn Toán: Ôn tập khắc sâu các dạng toán đã học trong chương trình toán lớp 4 và lớp 5. Hoàn thành chương trình theo kế hoạch.
- Tập trung phụ đao học sinh yếu: GV chủ nhiệm tập trung phụ đạo 2 em học sinh yếu của lớp mình vào các tiết tự nguyện hoặc các tiết học đặc thù.
* Tổ Đặc thù:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình TKB.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, các CLB theo chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”
- Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”, có sản phẩm chất lượng đưa lên.
2. Đổi mới PPDH trong các môn học:
* Tổ 1; 2:
- Tiếp tục công kiểm tra đọc viết ở học sinh khối 1.
- Tiếp tục áp dụng các thành tố tích cực của MHTHM (học theo nhóm) đúng quy trình ở khối 1 và 2.
- Rà soát, điều chỉnh các nội dung dạy học.
* Tổ 3;4;5;
- Thực hiện 1 tiết dạy chuyên đề cấp tổ về phương pháp dạy học “Áp dụng thành tố tích cực của MH THM” ở khối .4
- Tiếp tục tăng cường thăm lớp dự giờ theo ktuaanfmoh mỗi GV dự 1 tiết/tuần.
- Rà soát, điều chỉnh các nội dung dạy học
- Thực hiện nghiêm túc các hình thức dạy tiết đọc thư viện.
* Tổ đặc thù:
- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học, tổ chức học theo nhóm có hiệu quả, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, dạy học tích hợp, phân hóa đối tượng học sinh.
 3. Công tác thiết bị -Thư viện:
- Tổ chức giới thiệu danh mục sách về chủ đề “Nhớ nguồn”.
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học và bảo quản thiết bị dạy học.
- Tăng cường dự giờ tư vấn các hình thức tiết đọc thư viện (dự giờ tất cả GV)
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- BDTX: Hoàn thành chương trình BD thường xuyên. Tổ tiến hành kiểm tra đánh giá công tác tự học của các thành viên. Chuyên môn nhà trường ra đề kiểm tra công tác BDTX, tiến hành đánh giá, xếp loại công tác tự học BDTX năm học 2017-2018. Hoàn thành giải đề bồi dưỡng kiến thức tháng 3.
- BDĐN: Chỉ đạo các tổ báo cáo đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ở tổ, chọn các sáng kiến có chất lượng nộp về phòng.)
- Tiếp tục dự giờ đồng nghiệp học hỏi, rút kinh nghiệm.
- Dự giờ, tư vấn các hình thức tiết đọc thư viện.
5. Hoạt động tổ chuyên môn.
- Tổ chức rà soát điều chỉnh nội dung chương trình dạy học trong các tuần ; 30; 31; 32; 33 của tháng 4/2018.
- Tổ trưởng kết hợp với chuyên môn dự giờ tư vấn các hình thức tiết đọc thư viện, kiểm tra học sinh yếu, tham gia dự giờ, đánh giá GV cùng chuyên môn trong các tiết kiểm tra chuyên đề.
          - Sinh hoạt định kì 2 lần/tháng vào sau tổ chức các chuyên đề và sinh hoạt đánh giá công tác tháng 4/2018 vào cuối tháng, triển khai kế hoạch 5/2018
- Nội dung sinh hoat của tổ: Sinh hoạt chuyên môn sâu điều chỉnh nội dung dạy học, chia sẻ sau các tiết dạy chuyên đề, thao giảng hoặc tổ chức các hoạt động, đánh giá công tác tháng.
          - Tiếp tục triển khai các tổ viên vào sinh hoạt trên trường học kết nối theo tên đăng nhập và mật khẩu đã cho. Các đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng.        
6. Hoạt động Câu lạc bộ, NGLL, TNST:
- Tổ chức cho học sinh khối 4;5 tham gia trải nghiệm tại chùa Đông Sơn – di tích lịch sử cấp tỉnh tại xóm Thượng Triều. (Tháng trước chưa tổ chức)
- Chỉ đạo tổ 3;4;5 tham gia giao lưu “Tuổi thơ khám phá” các lớp. Nhà trường tổ chức giao lưu cấp trường vào tuần 32.
7. Kiểm tra chuyên môn:
- Kiểm tra chuyên đề các GV: cô Bích Thủy, cô Nguyễn Dung, cô Vương Hiền, cô Thu Hà. Cô Lương.
- Kiểm tra học sinh yếu các khối lớp.
- Kiểm tra chất lượng hai môn Toán và TV cuối tháng 4.
- Kiểm tra việc sắp xếp thư viện và hoạt động tiết đọc thư viện.
- Kiểm tra hồ sơ GV (Sổ tích lũy chuyên môn, sổ BDTX)
- Kiểm tra việc duy trì sĩ số hàng ngày, hàng tháng.
8. Công tác viết và gửi bài trên các tạp chí.
          - Viết bài, gửi bài, HD HS giải các chuyên mục trong tạp chí TTT1. Nộp bài về bộ phận chuyên môn.
- Chỉ đạo các tổ cho GV viết bài gửi diễn đàn Hà Tĩnh và Can Lộc
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
 
Tuần
 
 
Ngày thực hiện
 
Nội dung công việc
 
Người thực hiện
 
 
 
30
 
2/4 - 6/4
- Chỉ đạo hoàn thành chương trình tuần 30 theo kế hoạch.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt triển khai công tác tháng 4.
- Đón đoàn tư vấn hỗ trợ thư viện.
- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu.
GV toàn trường
 
PHT, TTCM
 
Toàn trường
PHT
31 9/4 – 13/4 - Thực hiện nghiêm túc TKB tuần 31.
- Dự giờ, kiểm tra, tư vấn các hình thức tiết đọc thư viện.
- Các tổ tiến hành họp tổ báo cáo đánh giá xếp loại sáng kiến kinh nghiệm.
- Kiểm tra chuyên đề cô Bích Thủy, cô Nguyễn Dung, cô Vương Hiền.
- Các lớp tổ chức tham gia giao lưu “Tuổi thơ khám phá”
- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu các khối lớp.
- Tiêp tục bồi dưỡng môn Tin học trẻ.
- Ra đề kiểm tra công tác BDTX.
- Kiểm tra sổ BDTX, Tích lũy chuyên môn..
GV toàn trường
cô Thu
 
Tổ CM
 
TBCM
 
Các lớp 3;4;5
 
PHT
 
Cô Thủy, cô Hà
PHT
PHT
32 16/4 – 20/4 - Thực hiện dạy học theo kế hoạch.
- Nộp SKKN về phòng.
- Tổ chức tham gia giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường cho khối 3;4;5.
- Giải các chuyên mục TTT. .
- Phụ đạo học sinh yếu.
- Kiểm tra kết quả BDHS năng khiếu Tin học trẻ. Kiểm tra việc duy trì sĩ số hàng ngày, hàng tháng.
- Kiểm tra chất lượng tháng 4.
GV toàn trường
HT
BGH
 
GV, HS
GV
TBCM
 
 
BGH
33 23/4 – 27/4 - Tổ chức dạy học theo kế hoạch.
- Đón đoàn kiểm tra hỗ trợ thư viện Room.
- Nộp sản phẩm dự thi TTNNĐ về phòng.
- Chú trọng phụ đạo học sinh yếu vào các tiết tự nguyện ở khối 3;4;5. Kiểm tra học sinh yếu các khối lớp.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt tổ đánh giá công tác tháng 4. Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo.
GV toàn trường
Toàn trường
BGH
GVVH
 
 
TTCM, BGH
Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của bộ phận chuyên môn tháng 4/2018, yêu cầu các đ/c tổ trưởng cụ thể hóa và triển khai cho GV thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- HT, PHT, TTCM, GV, NV;
- Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Thị Thu