03:20 ICT Thứ ba, 25/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 32/BC-TH
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2018

Ngày ban hành 02/05/2018
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 300 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH VĨNH LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:         /BC-TH Vĩnh Lộc, ngày       tháng 5 năm 2018
           
 
BÁO CÁO
Kết quả hoạt động tháng 4, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
I. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018
1. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
          - Hoàn thành chương trình tuần 30 - 33 theo đúng thời khóa biểu.
          - Các GV đã tập trung nhiều giải pháp nhằm xóa học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà.
          - Tổ chức thành công hoạt động “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp trường. Kết quả lớp 5A đoạt giải Nhất, lớp 4B đoạt giải Nhì và lớp 4A đoạt giải Ba.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện.
          - Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề cấp Cụm tại TH Trường Lộc và TH Phan Kính.
          - Tham gia cuộc thi sáng tạo TTNNĐ năm 2018 với sản phẩm: Dụng cụ hỗ trợ trèo cao. Tuy nhiên sản phẩm chưa đạt giải.
          - Hoàn thành việc báo cáo đánh giá công tác kiểm định chất lượng.
          - Tham gia có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
           2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- Tổ chức đánh giá SKKN theo hướng dẫn của Phòng, có 03 sáng kiến gửi về phòng đánh giá. Chất lượng sáng kiến của một số Gv chưa cao, đánh giá của tổ 3, 4, 5 chưa đảm bảo chính xác.
- Thường xuyên làm tốt công tác tự học tự bồi dưỡng theo đề của phòng; Bồi dưỡng về phương pháp dạy học chú trọng vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình.
- Hoàn thành bồi dưỡng theo chương trình và các modun của Bộ GD&ĐT dựa trên kế hoạch BDTX của nhà trường. Làm bài thi bồi dưỡng thường xuyên các mô đun năm học 2017-2018.
- HS tích cực tham gia viết và giải bài trên các tạp chí, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh(cô Thu viết về HĐ giao lưu Tuổi thơ khám phá). Trong số 211 có 02 tập thể được nêu tên: lớp 2B và lớp 4B; Có 93 lượt bài HS gải gửi về Chuyên môn, qua kiểm tra có 84 bài được gửi cho tạp chí.
3. Công tác thư viện:
- Trong tháng có 02 lần cán bộ hỗ trợ của phòng và của Room về thăm thư viện và dự giờ theo kế hoạch của Room to Raed. Kết quả tốt.
- Hoàn thành việc tự đánh giá thư viện đạt chuẩn.
- Số lượt mượn sách của các lớp đảm bảo, toàn trường có 748 lượt(lớp ít nhất có 67 lượt, lớp nhiều nhất có 124 lượt).
4. Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra hoạt động nhà giáo đối với những giáo viên mới kiểm tra một lần. Kết quả cố Nguyễn Thị Dung, cô Vương Thị Thu Hiền xếp loại tốt, cô Nguyễn Thị Thu Hà, cô Tôn Thị Lương xếp loại khá. Kiểm tra chất lượng học sinh tháng 4/2018, kết quả nhiều lớp có chất lượng thấp hơn tháng 3.
Kiểm tra việc đeo thẻ CC,VC của GV một số GV thực hiện không nghiêm túc.
5. Công tác bán trú: Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Làm tốt công tác cảnh quan môi trường: thường xuyên chăm sóc các bồn hoa, chậu hoa, trồng lại các luống rau; công tác trực nhật vệ sinh sạch sẽ.
Tổ chức cắt tỉa các bồn hoa và trồng thêm hoa ở ngoài bờ rào.
Vườn rau của các tổ không có sự chăm sóc.
7. Hoạt động Đoàn; Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Tiếp tục tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục giữa giờ.
Chưa tổ chức kết nạp đội viên cho các sao nhi đồng khối 3.
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức tập huấn về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước..., cách sơ cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn... cho học sinh toan trường.
8. Thực hiện tốt công tác quản lí tài sản, tài chính và hoàn thành việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định. Hoàn thành hồ sơ báo cáo tài chính gửi cấp trên theo kế hoạch.
9. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV và HS. Phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước, các tai nạn thương tích. Tiếp nhận 9 suất quà của các nhà hảo tâm Hải Phòng trao tặng cho 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
1. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
          - Hoàn thành chương dạy học theo biên chế năm học của Bộ quy định.
          - Tổ chức ra đề kiểm tra, bàn giao chất lượng cuối năm của lớp dưới lên lớp trên; của lớp 5 lên lớp 6 theo đúng quy chế. Tổ chức kiểm tra cho lớp 1, 2, 3, 4 từ ngày 08-11/5; bàn giao chất lượng lớp 5 cho THCS vào ngày 14/5.
          - Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 theo đúng kế hoạch.
          - Hoàn thành việc phê học bạ cho học sinh theo đúng quy định.
          - Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá học sinh trên phần mềm SMAS đúng thời gian và quy định.
          - Nộp các sản phẩm tham gia có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 và Lễ ra trường cho học sinh lớp 5.
           2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ, thi đua:
          - Hoàn thành việc đánh giá cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng; đánh giá công chức, viên chức theo hướng dẫn.
- Tích cực tham gia viết và giải bài trên các tạp chí, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh.
- Đánh giá xếp loại thi đua cho cá nhân, tập thể theo hướng dẫn một cách chính xác, công bằng, khách quan.
3. Công tác thư viện:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của thư viện Room to Raed.
- Hoàn thành biên bản tự đánh giá thư viện đạt chuẩn.
- Tổ chức kiểm kê tài sản của thư viện.
4. Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra nội bộ nhà trường, kiểm tra hoạt động nhà giáo đối với những giáo viên mới kiểm tra một lần. Kiểm tra các hoạt động Đội - Sao về các bài múa hát sân trường, nền nếp. Kiểm tra chất lượng học sinh cuối năm. Kiểm tra hoạt động bán trú.
Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
5. Công tác bán trú: Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tổng kết công tác bán trú, thanh quyết toán và bàn gia các nội dung của bán trú.
6. Tiếp tục làm tốt công tác cảnh quan môi trường: thường xuyên chăm sóc các bồn hoa, chậu hoa, trồng lại các luống rau; công tác trực nhật vệ sinh sạch sẽ.
Tổ chức khảo sát về cơ sở vật chất để tham mưu UBND xã có kế hoạch xây dựng trong hè 2018.
7. Hoạt động Đoàn; Đội - Sao; HĐGD - HĐNGLL: Duy trì tập luyện cho học sinh các bài ca múa hát sân trường, thể dục giữa giờ. Tổ chức kết nạp đội viên cho các sao nhi đồng khối 3.
Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương cho Hội đồng Đội xã trong lễ Tổng kết năm học 2017 - 2018 có biên bản bàn giao cụ thể.
8. Tăng cường công tác quản lí tài sản, tài chính và hoàn thành việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh. Thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ lương và chính sách của CB-GV theo quy định.
Tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính công khai minh bạch, bàn giao tài sản cho bản vệ trước lúc nghỉ hè.
9. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật cho CB-GV và HS. Phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước, các tai nạn thương tích.

- Phòng GD&ĐT Can Lộc;
- HT; PHT; TTCM;
- CB-GV-NV;
- Web: thvinhloc.canloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
II.    
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Hoàng Đình Thái